Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #355049

Aşağıdakilerden hangisi kuruluştaki aykırılık nedeniyle fesih davası açma yetkisine sahip kişilerden biri değildir?


Yönetim kurlu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

İlgili alacaklı

Pay sahibi

Genel kurul


Yanıt Açıklaması:

Genel kurul kuruluştaki aykırılık nedeniyle fesih davası açma yetkisine sahip kişilerden biri değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum