Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #359940

Esas sözleşmeyle, kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi hususlarda diğerlerine oranla üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı tanınmasına ne ad verilmektedir?


Prim

İmtiyaz

İbra

İntifa

İrtifak


Yanıt Açıklaması:

Esas sözleşmeyle, kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi hususlarda diğerlerine oranla üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı tanınması imtiyaz, bu tür ayrıcalıklarla donatılmış paylar da imtiyazlı pay olarak ifade edilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum