Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #332265

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin sakıncalarından biridir?


Anonim şirkette ortakların değişmesi halinde şirket, bu değişiklikten etkilenmeden devam eder.
Çoğunluk ilkesine göre yönetilen anonim şirketlerde, örgütlü küçük bir azınlık yönetimi ele geçirerek şirketi kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirebilir.
Atıl durumdaki küçük tasarruflar, anonim şirketlerde biraraya gelerek büyük sermayeler oluşturabilirler.
Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi, şirkete ortak olmayı ve şirketten çıkmayı kolaylaştırır.
Şirket hisselerinin alım satımından ve kâr dağıtımından kazanç sağlanabilir.

Yanıt Açıklaması: Çoğunluk ilkesine göre yönetilen anonim şirketlerde, örgütlü küçük bir azınlığın yönetimi ele geçirerek şirketi kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirebilmesi anonim şirketin sakıncalarından biridir.
Yorumlar
  • 0 Yorum