Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #332300

Anonim şirkete fesih davası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Dava, kanuna önemli ölçüde aykırılık halinde açılabilir.
Şirket alacaklarının, pay sahiplerinin veya kamu menfaatlerinin önemli ölçüde tehlikeye düşmesi veya ihlal edilmesi durumunda açılabilir.
Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesine açılabilir.
Yönetim Kurulu, şirkete fesih davası açabilir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, şirkete fesih davası açabilir.

Yanıt Açıklaması: Anonim şirkete fesih davası, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesinde değil asliye ticaret mahkemesine açılabilir. Doğru Yanıt (C)'dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum