Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #350762

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerin sakıncalarından biridir?

 


Anonim şirketlerin kurumsal yapısı, ortaklarının değişmesine rağmen şirketin bundan etkilenmeden devam etmesine imkân vermesi

Atıl durumdaki küçük tasarrufları bir araya getirerek büyük sermayeler oluşturması

Şirket ortaklarının sorumluluğun sınırlı olması, pay devrinin kolay olması

Büyük sermaye oluşumuna, tekelleşmeye ve piyasada rekabetin sınırlanmasına neden olabilmesi

İntifa senedi, tahvil, finansman bonosu gibi menkul kıymetler aracılığıyla birikimlerin yatırımlara aktarılmasını sağlaması


Yanıt Açıklaması:

Diğer dört şık anonim şirketlerin ekonomik yaşama olumlu etkilerini gösterirken D şıkkında verilen tekelleşme, serbest piyasada ve ideal bir ekonomide rekabeti kısıtlayacağı için arzulanan bir durum değildir. Bu sebeple tekelleşmeye yol açabilmesi anonim şirketlerin sakıncalarından biridir.

Yorumlar
  • 0 Yorum