Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #354658

Aşağıdakilerden hangisi şirketin tüm aktiflerinin muaccel olsun olmasın, tüm borçlarını karşılamaya yetmemesidir?


İflas

Müflislik

Tasfiye

Aktif yetersizliği

Borca batıklık


Yanıt Açıklaması:

Borca Batıklık: Şirketin tüm aktiflerinin muaccel olsun olmasın, tüm borçlarını karşılamaya yetmemesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum