Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #354688

Aşağıdakilerden hangisi çeşitli hükümlerde öngörülmüş bulu­nan devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak üzere, genel kurula ait devredi­lemez görev ve yetkilerden değildir?


Esas sözleşmenin değiştirilmesi

Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınması

Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı

Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.

Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirke­tin feshi


Yanıt Açıklaması:

Genel kurul, kanunda ve esas sözleşmede açık­ça öngörülmüş bulunan hâllerde karar alır (TTK m.408/1). Çeşitli hükümlerde öngörülmüş bulu­nan devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak üzere, genel kurula ait şu görev ve yetkiler devredi­lemez (TTK m.408/2):

- Esas sözleşmenin değiştirilmesi

- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkın­da karar verilmesi ve görevden alınmaları

- Kanunda öngörülen istisnalar dışında de­netçinin seçimi ile görevden alınması

- Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıl­lık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenme­sine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtı­lacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması

- Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirke­tin feshi

 - Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı.

Yorumlar
  • 0 Yorum