Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #350843

Aşağıdaki Türk Ticaret Kanunu maddelerinden hangisi kıymetli evrak kavramını tanımlamaktadır?


645. madde

646. madde

647. madde

648. madde

649. madde


Yanıt Açıklaması:

Kıymetli evrak hukukunun merkezinde yer alan kıymetli evrak kavramı Türk Ticaret Kanunu’nun 645’inci maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre “Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez.”

Yorumlar
  • 0 Yorum