Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #351034

Limited şirketlerde esas sermaye nakit veya ayın olabilir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az % kaçı tescilden önce ödenir?


% 20

% 25

% 30

% 35

% 40


Yanıt Açıklaması:

Limited şirketin sermayesi esas sermayedir. Limited şirketin esas sermayesi en az onbin Türk Lirasıdır. Bu tutar, Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir. Limited şirkette kayıtlı sermaye sistemi kabul edilmemiştir, sadece esas sermaye sistemi benimsenmiştir. Bunun sebebi az ortaklı limited şirkette sermaye artırımının zaten kolay olması sebebiyle önemli bir kararı müdürlere bırakmanın doğru olmayacağı düşüncesidir. Kurucuların sermayenin tamamını ödemeyi şartsız olarak taahhüt etmeleri gerekmektedir. Esas sermaye nakit veya ayın olabilir. Sermayenin bir kısmının nakden bir kısmının aynen taahhüt edilmesi mümkündür. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de limited şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenir.

Yorumlar
  • 0 Yorum