Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #351091

Aşağıdakilerden hangisi eşya hukuku senetlerindendir?


Kambiyo senetleri

Varant

Tahviller

Emre yazılı havale

Emre yazılı ödeme vaadi para


Yanıt Açıklaması:

İçerdiği hakkın türü açısından kıymetli evrak alacak senetleri, eşya hukuku senetleri ve ortaklık senetleri olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Alacak senetleri, bir alacak hakkını içeren senetlerdir. Alacağın genelde para alacağı olması nedeniyle bu senetlere “para senetleri” de denilmektedir. Örneğin kambiyo senetleri (bono, poliçe ve çek), tahviller, emre yazılı havale ve emre yazılı ödeme vaadi para alacağını içeren alacak senetleridir. Ancak alacak senetlerinin içerdiği alacak hakkının para alacağı olması şart değildir. Eşya hukuku senetleri, eşya üzerindeki ayni bir hakkı içeren senetlerdir. Emtia senetleri olarak da adlandırılan bu senetlere eşya üzerindeki mülkiyeti temsil eden makbuz senedi ile rehin hakkını temsil eden varant örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca ipotekli borç senedi, irat senedi ve konişmento da eşya hukuku senetleri arasında sayılabilir. Ortaklık senetleri ise anonim ortaklıklarda ve sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıklarda payları temsilen çıkarılan kıymetli evraktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum