Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #353094

Limited şirketin esas sermayesi en az kaç Türk Lirasıdır?


10.000

50.000

100.000

200.000

250.000


Yanıt Açıklaması:

Limited şirketin esas sermayesi en az on bin Türk Lirasıdır. Bu tutar, Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir (TTK m.580). Limited şirkette kayıtlı sermaye sistemi kabul edilmemiş­tir, sadece esas sermaye sistemi benimsenmiştir. Bunun sebebi az ortaklı limited şirkette sermaye artırımının zaten kolay olması sebebiyle önemli bir kararı müdürlere bırakmanın doğru olmaya­cağı düşüncesidir. Esas sermayenin artırılabilmesi için şirketin kuruluşu hakkındaki hükümlere ve özellikle sermayenin ayın olarak konması ve bir işletme ile ayınların devralınmasına dair kurallara uymak şarttır.

Yorumlar
  • 0 Yorum