Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #357624

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senedinde borçlulardan biri lehine imza atarak bedelin ödenmesi­nin kısmen veya tamamen teminat altına alınmasıdır?


Kambiyo taahhüdü

Kambiyo sorumluluğu

Kambiyo teminatı

Keşide

Aval


Yanıt Açıklaması:

Kambiyo senetlerinde müteselsil borç­luluk söz konusudur. Buna göre kambiyo senedini düzenleyen, poliçeyi kabul eden, ciro eden veya aval veren kişiler hamile kar­şı müteselsil borçlu sıfatıyla sorumludurlar Aval: Kambiyo senedinde borçlulardan biri lehine imza atarak bedelin ödenmesi­nin kısmen veya tamamen teminat altına alınmasıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum