Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #350811

Birden çok kimsenin bir borcun veya zararın ödenmesinden alacaklıya karşı borcun tamamı için asıl borçlu olarak sorumlu olmasına ne ad verilir?


Adi Sorumluluk

Akdi Sorumluluk

Kusur Sorumluluğu

Müteselsil sorumluluk

Eşit Sorumluluk


Yanıt Açıklaması:

Müteselsil (Zincirleme) Sorumluluk: Birden çok kimsenin bir borcun veya zararın ödenmesinden alacaklıya karşı borcun tamamı için asıl borçlu olarak sorumlu olması.

Yorumlar
  • 0 Yorum