Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #350864

Aşağıda yer alan kıymetli evrak sınıflama türleri ikişerli olarak eşleştirilmiştir. Hangi seçenekte Hamiline yazılı kıymetli evrak için doğru sınıfla niteliği taşıyan ikili yer almaktadır?


Kamu güvenine sahip olmayan kıymetli evrak - Nama yazılı kıymetli evrak

Kamu güvenine sahip olan kıymetli evrak- Devir şekli açısından kıymetli evrak

Kamu güvenine sahip olmayan kıymetli evrak – Devir şekli açısından kıymetli evrak

Kamu güvenine sahip olmayan kıymetli evrak - Hamiline yazılı kıymetli evrak

Kurucu kıymetli evrak –Devir şekli açısından kıymetli evrak


Yanıt Açıklaması:

Hamiline yazılı kıymetli evraklar hem devir şekli açısından kıymetli evraklardır hem de kamu güvenine sahiptirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum