Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #351104

Anonim şirketlerde, genel kurul kararıyla kanuna uygun olarak yok edilen payların sahipleri, alacaklılar ya da bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar lehine çıkarılan ve sahiplerine net kara ya da tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya yeni çıkarılacak payları alma hakkı tanıyan kıymetli evrak niteliğindeki senetlere ne denir?


İntifa senedi

İpotekli borç senedi

İrat senedi

Anonim şirket pay senetleri

Tahviller


Yanıt Açıklaması:

Hamiline yazılı kıymetli evrak, senedin metninden veya şeklinden, hamili kim ise o kişinin hak sahibi sayılacağı anlaşılan kıymetli evraktır. Bu tür kıymetli evrakın devri için senet zilyetliğinin devri yeterlidir. Bu nedenle bu tür senetlerin tedavülü de oldukça kolaydır. Çek, ipotekli borç senedi ve irat senedi, anonim şirket pay senetleri, tahviller ve intifa senetleri hamiline yazılı kıymetli evraka örnek gösterilebilir. Bono ve poliçe ise hamiline yazılı olarak düzenlenemez. İntifa senedi: Anonim şirketlerde, genel kurul kararıyla kanuna uygun olarak yok edilen payların sahipleri, alacaklılar ya da bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar lehine çıkarılan ve sahiplerine net kara ya da tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya yeni çıkarılacak payları alma hakkı tanıyan kıymetli evrak niteliğindeki senetlerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum