Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #351198

Çek, nama, emre veya hamile yazılmış olmasına göre aşağıdakilerden hangilerine göre devredilir?

I. Nama yazılı çekin devri, devir beyanı ve senet zilyetliğinin geçirilmesi ile

II. Nama yazılı çekin devri, devir beyanı geçirilmesi ile

III. Emre yazılı çekin devri, ciro ve senet zilyetliğinin geçirilmesi ile

IV. Hamile yazılı çekin devri, sadece senet zilyetliğinin geçirilmesi ile

V. Hamile yazılı çekin devri, ciro ve senet zilyetliğinin geçirilmesi ile


I, III ve IV

II, III ve V

I, II ve V

II, III ve IV

I, II, III ve V


Yanıt Açıklaması:

Çekin devri, Türk Ticaret Kanununun 788-793 maddeleri arasında düzenlenmiş; ayrıca poliçeler hakkındaki hükümlere yollama yapılmıştır. Çekin devri ile ilgili hükümlerin çoğu çek için de geçerlidir. Çek, nama, emre veya hamile yazılmış olmasına göre şu şekillerde devredilir:

- Nama yazılı çekin devri, devir beyanı ve senet zilyetliğinin geçirilmesi ile

- Emre yazılı çekin devri, ciro ve senet zilyetliğinin geçirilmesi ile

- Hamile yazılı çekin devri, sadece senet zilyetliğinin geçirilmesi ile

Yorumlar
  • 0 Yorum