Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #351811

Aşağıdakilerden hangisi bir taşıma sözleşmesinin yapıldı­ğını ispatlayan, eşyanın taşıyan tarafından teslim alındığını veya gemiye yüklendiğini gösteren ve taşıyanın eşyayı, ancak onun ibrazı karşılığında tes­limle yükümlü olduğu senettir?


Konişmento

Barter

İrsaliye

Varant

Taşıma senedi


Yanıt Açıklaması:

Konişmento, bir taşıma sözleşmesinin yapıldı­ğını ispatlayan, eşyanın taşıyan tarafından teslim alındığını veya gemiye yüklendiğini gösteren ve taşıyanın eşyayı, ancak onun ibrazı karşılığında tes­limle yükümlü olduğu senettir (TTK m. 1228). Konişmento, eşyanın taşınmak üzere teslim olunduğu ikrarını ve varma limanında senedin hak sahibi görünen hamiline, senedin iadesi karşılığın­da aynen teslim edileceği taahhüdünü içeren kıy­metli evraktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum