Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #354755

Pay sahibi sayısı hangi sayıyı aşan anonim şirketlerin hisse senetleri halka arz olunmuş sayılır?


150

250

300

400

500


Yanıt Açıklaması:

Payları borsada işlem gören şirketler ile pay sahibi sayısı 500’ü aşan anonim şirketlerin hisse senetleri halka arzolunmuş sayılır ve bu şirketler, halka açık anonim şirket hükümle­rine tabi olurlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum