Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #357629

Aşağıdakilerden hangisi düzenleyenin, lehtara belirli bir bedeli ödemeyi kayıtsız ve şartsız vadettiği kıymetli ev­rak niteliğinde bir senettir?


Bono

Çek

Poliçe

Hisse senedi

İntifa senedi


Yanıt Açıklaması:

Bono, düzenleyenin, lehtara belirli bir bedeli ödemeyi kayıtsız ve şartsız vadettiği kıymetli ev­rak niteliğinde bir senettir. Bonoda düzenleyen ve lehtar olmak üzere iki kişi bulunur. Hukuki açıdan soyut borç ikrarı niteliğindeki bono ekonomik açı­dan genellikle bir kredi aracıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum