Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #350765

I. Tipik anonim şirket

II. Tek ortaklı anonim şirket

III. Kapalı anonim şirket

IV. Esas sermayeli anonim şirket

Yukarıda verilenlerden hangi ikisi, anonim şirketlerin çeşitli özelliklerine yapılan sınıflandırmalarda aynı başlık altında yer alır?


I ve II

I ve III

II ve IV

II ve III

III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Ortak sayısına göre yapılan sınıflandırmada, tipik ve tek ortaklı olarak iki çeşit anonim şirket vardır. Kapalı anonim şirket karşısında halka açık anonim şirket; esas sermayeli anonim şirket karşısında ise kayıtlı sermayeli anonim şirket vardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum