Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #350868

Aşağıda yer alan defi türlerinden hangisi herkes tarafından herkese karşı ileri sürülebilen defileri tanımlar?


Senet metninden anlaşılan defiler

Şahsi defiler

Senetteki taahhüdün geçersizliğine ilişkin defiler

Nisbi defiler

Mutlak defiler


Yanıt Açıklaması:

Mutlak defiler, herkes tarafından herkese karşı ileri sürülebilen defilerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum