Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #351059

Aşağıdakilerden hangisi limited şirketi ortaklarının katılma haklarındandır?


Bilgi alma hakkı

Denetleme hakkı

Dava açma hakkın

Oy hakkı

Tasfiye artığı üzerindeki hak


Yanıt Açıklaması:

Ortakların Hakları: Ortakların hakları katılma hakları, koruyucu haklar ve malvarlığı haklarından oluşmaktadır. Katılma hakları; genel kurul toplantılarına katılma hakkı ve oy hakkından oluşmaktadır. Koruyucu haklar; bilgi alma hakkı, ticari defterleri ve belgeleri inceleme hakkı, denetleme hakkı, dava açma hakkından oluşmaktadır. Malvarlığı hakları ise gelir gider farkı üzerindeki haklar, tasfiye artığı üzerindeki hak, kooperatif ortağının mirasçısının ortağın yaptığı ödemelerin iadesini talep hakkından oluşmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum