Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #351140

Senedin düzenlenmesine yol açan temel ilişkiden kaynaklanan ödemezlik defi, hatır anlaşması, takas defi, vadenin uzatılması hangi tür defilere örnek gösterilebilir?


Mutlak defiler

Nisbi defiler

Senet metninden anlaşılan defiler

Senetteki bir taahhüdün geçersizliğine ilişkin defiler

Şahsi defiler


Yanıt Açıklaması:

Şahsi defiler ise borçlunun belirli bir alacaklıyla olan ilişkisinden Kaynaklanan defilerdir. Bu tür defiler herkese karşı ileri sürülemez; yalnızca belirli bir alacaklıya karşı ileri sürülebilir. Bu nedenle şahsi defiler etkili oldukları kişiler açısından yapılan tasnifte nisbi defiler arasında yer alır. Senedin düzenlenmesine yol açan temel ilişkiden kaynaklanan ödemezlik defi, hatır anlaşması, takas defi, vadenin uzatılması bu tür defilere örnek gösterilebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum