Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #353478

………., Bir iş için görevlendirilen yönetim kurulu adına tam yetkili kişidir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?


Borca Batıklık

Üst Gözetim

Murahhas

İntifa Hakkı

Nisap


Yanıt Açıklaması:

Murahhas: Bir iş için görevlendirilen yönetim kurulu adına tam yetkili kişidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum