Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #353985

Borcun sebebini içermeyen borç tanımasına ne adı verilir?


Soyut borç ikrarı

Müteselli

Fesih

İnfisah

Talon


Yanıt Açıklaması:

Bono, düzenleyenin, lehtara belirli bir bedeli ödemeyi kayıtsız ve şartsız vadettiği kıymetli evrak niteliğinde bir senettir. Bonoda düzenleyen ve lehtar olmak üzere iki kişi bulunur. Hukuki açıdan soyut borç ikrarı niteliğindeki bono ekonomik açıdan genellikle bir kredi aracıdır. Soyut borç ikrarı: Borcun sebebini içermeyen borç tanımasıdır. Düzenleyen, lehtara herhangi bir hukuki sebebe dayalı olarak belirli bir bedeli ödeme vaadini içeren bonoyu düzenleyerek teslim eder. Lehtar bu andan itibaren bonoyu devretme imkanına sahiptir.

Yorumlar
  • 0 Yorum