Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #351030

Limited şirketlerde genel kurul kararlarının alınmasında kural olarak hangi ilke geçerlidir?


Çoğunluk

3’te 2

4’te 3

4’te 1

3’te 1


Yanıt Açıklaması:

Limited şirket Türk Ticaret Kanununun 573-644 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Anonim şirket ve kollektif şirkete benzeyen özelliklere sahiptir. Anonim şirkette olduğu gibi ortaklar şirket borçlarından sorumlu olmayıp sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdür. Asgari sermaye miktarı kanunda belirtilmiştir. Ortakların oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul kararlarının alınmasında kural olarak çoğunluk ilkesi geçerlidir. Limited şirket yönetim ve işleyiş bakımından kollektif şirkete benzer. Esas sermaye payının devri zordur. Şirketten çıkma ve çıkarılmaya olanak tanınmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum