Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #351124

I. Mutlak defiler

II. Nisbi defiler

III. Şahsi defiler

IV. Senet metninden anlaşılan defiler

Yukardakilerden hangileri etkili oldukları kişiler açısından defilerdir?


Yalnız I

I ve II

I, III ve IV

II ve III

II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Defileri etkili oldukları kişiler açısından ve maddi özellikleri açısından sınıflandırmak mümkündür.

- Etkili Oldukları Kişiler Açısından Defiler:  Defiler, etkili oldukları kişiler açısından mutlak defiler ve nisbi defiler olmak üzere ikiye ayrılır.

- Maddi Özellikleri Açısından Defiler: Maddi özellikleri açısından defiler senet metninden anlaşılan defiler, senetteki bir taahhüdün geçersizliğine ilişkin defiler ve şahsi defiler olmak üzere üçe ayrılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum