Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #350819

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri limited şirketlerde Özel (ağırlaştırılmış) yeter sayının arandığı önemli kararlardandır?

I. Şirket işletme konusunun değiştirilmesi

II. Esas sermayenin artırılması

III. Şirket merkezinin değiştirilmesi

IV. Şirketin feshi


I,II

II,III

I,III,IV

I,II,III

I,II,III,IV


Yanıt Açıklaması:

Yukarıdaki kararların tümü özel yeter sayının arandığı önemli kararlardandır.

Yorumlar
  • 0 Yorum