Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #350902

Kambiyo senedinde borçlulardan biri lehine imza atarak bedelin ödenmesinin kısmen veya tamamen teminat altına alınmasına ne ad verilir?


Poliçe

Aval

Çek

Bono

Ciro


Yanıt Açıklaması:

Kambiyo senedinde borçlulardan biri lehine imza atarak bedelin ödenmesinin kısmen veya tamamen teminat altına alınmasına aval adı verilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum