Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #351240

Çekten cayma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Çekten cayabilmesi için düzenleyenin herhangi bir gerekçe göstermesi gerekir.

Çekten caymak, çeki düzenleyeni korumaya yöneliktir.

Düzenleyen, lehtarla ilişkisinden kaynaklanan her tür nedenle çekten cayabilir.

Çekten cayılmamışsa, muhatap banka, ibraz süresi geçmiş olsa bile çeki ödeyip ödememekte serbesttir.

Çekten caymak, ibraz süresi içinde sonuç doğurmaz.


Yanıt Açıklaması:

Çekin bir ödeme aracı olması ve çeke duyulan güvenin sarsılması bakımından çekten cayma Türk Ticaret Kanunu m. 799’da özel olarak düzenlemiştir. Anılan hükme göre, “Çekten cayma ancak ibraz süresi geçtikten sonra hüküm ifade eder.” Çekten cayabilmesi için düzenleyenin herhangi bir gerekçe göstermesi gerekmez. Çekten caymak, çeki düzenleyeni korumaya yöneliktir ve düzenleyen, lehtarla ilişkisinden kaynaklanan her tür nedenle çekten cayabilir. Çekten cayılmamışsa, muhatap banka, ibraz süresi geçmiş olsa bile çeki ödeyip ödememekte serbesttir. Çekten caymak, ibraz süresi içinde sonuç doğurmaz. İbraz süresi içinde çekten cayılmış olsa bile, muhatap banka cayma beyanına uymayarak çek hamiline ödeme yapmak zorundadır. Bu durumda muhatap bankanın bu ödeme dolayısıyla çeki düzenleyene karşı herhangi bir sorumluluğu doğmaz. Düzenleyen çekten, yazılı veya sözlü olarak cayabilir. Ancak caymanın yazılı olması, ispat açısından önemlidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum