Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #351255

Çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, kaç güne kadar adli para cezasına hükmolunur?


365 gün

500 gün

1000 gün

1500 gün

2500 gün


Yanıt Açıklaması:

Çek Kanunu’nun “ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” başlıklı 5. maddesine göre, “üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, bin beş yüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur.” Karşılıksız çek düzenleyen kişiye cezai yaptırım uygulanabilmesi için, karşılıksız çekle ilgili ifade edilen şartların yanı sıra ayrıca çek hamilinin şikâyetçi olması da gerekir. Şikâyet süresi altı ay olup, bu süre karşılığın olmadığının saptanması tarihinden itibaren başlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum