Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #352795

Bir hakkın kıymetli evrakın konusu olabilmesi için taşıması gereken özellik hangisidir?


Hukuksal olması

Ticari olması

Kamu hukuku ile ilişkisi

Ekonomik değer taşıması

Varakasız olması


Yanıt Açıklaması:

Yalnızca özel hukuktan kaynaklanan haklar kıymetli evrakın konusunu oluşturur. Bu nedenle kamu hukukundan kaynaklanan örneğin vatandaşlık hakkına ilişkin olarak düzenlenen kimlik ya da pasaport gibi belgeler ya da belli bir yerde bir işin yapılabilmesi için resmi ku­rumlarca verilen ruhsatlar kıymetli evrak niteliğinde değildir. Öte yandan özel hukuktan kay­naklanan tüm haklar da kıymetli evraka konu edilemez. Bir hakkın kıymetli evrakın konusu olabilmesi için ekonomik değer taşıması da gerekir.

Yorumlar
  • 0 Yorum