Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #351053

Limited şirketlerde rüçhan hakkının kullanılabilmesi için en az kaç gün süre verilir?


30 gün

20 gün

15 gün

10 gün

7 gün


Yanıt Açıklaması:

Rüçhan Hakkı (Yeni Pay Alma Hakkı) Şirket sözleşmesinde veya artırma kararında aksi öngörülmemişse, her ortak, esas sermaye payı oranında, esas sermayenin artırılmasına katılmak hakkını haizdir. Genel kurulun sermaye artırımına ilişkin kararıyla, ortakların yeni payları almaya ilişkin rüçhan hakkı, ancak haklı sebeplerin varlığında ve genel kurulda temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğu ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. Özellikle, işletmelerin, işletme kısımlarının, iştiraklerin devralınmaları ve işçilerin şirkete katılmaları haklı sebep olarak kabul edilebilir. Rüçhan hakkının kullanılabilmesi için en az on beş gün süre verilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum