Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #351802

Taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve rehin gibi bir aynî hakkı temsil eden kıymetli evraka ne ad verilir?


Rehin senedi

İpotek senedi

Ayni senet

Emtia senetleri

Borç senedi


Yanıt Açıklaması:

Taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve rehin gibi bir aynî hakkı temsil eden kıymetli evraka “emtia senetleri” adı verilir. Emtia senedinin sahibi, senedin ilişkili olduğu mal üzerinde aynî hakka sahip olur. Emtia senedinin devriyle senette temsil edilen hak da karşı tarafa geçer. Ancak, bir malı temsilen emtia senedi düzenlenmiş olsa bile bu malların mülkiyeti senet olmadan iyi niyetle kazanılabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum