Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #351856

Aşağıdakilerden hangisi bonoda bedel, kime veya kimin ödenecek ise onun adının gösterilmesini niteler?


Lehtar

İkrar

Düzenleyen

Vade

Ciranta


Yanıt Açıklaması:

Bonoda bedel, kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adı gösterilmelidir. Bu kişiye lehtar denir. Lehtar, gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Lehtar hayali bir kişi de olabilir. Önemli olan bonoda bir lehtar gösterilmesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum