Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #352791

Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin kendi aleyhine delil olmak üzere imzaladığı yazılı belgedir?


Senet

Akit

İpotek

Sözleşme

Tescil


Yanıt Açıklaması:

Senet, kıymetli evrakın maddi unsurunu oluşturmaktadır. Senet, “bir kişinin kendi aleyhine delil olmak üzere imzaladığı yazılı belge” olarak tanımlanabilir. Bu açıdan senet, irade açıklaması içeren yazılı bir belgedir ve bu belgede düzenleyen kişinin imzası bulunur. Bu belge genelde kağıt ola­rak karşımıza çıkmakla birlikte, üzerine yazı yaz­maya elverişli başka cisimlerin de senet oluşturmak amacıyla kullanılması mümkündür.

Yorumlar
  • 0 Yorum