Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #353107

Aşağıdakilerden hangisi limited şirket sözleşmesinde bulunması zorun­lu kayıtlardan değildir?


Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bu­lunduğu yer

Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu

Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa im­tiyazlar, esas sermaye paylarının grupları

Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları

Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandı­rılmasına ilişkin kanuni hükümlerden ayrı­lan düzenlemeler


Yanıt Açıklaması:

Limited şirket sözleşmesinde bulunması zorun­lu kayıtlar şunlardır (TTK m.576):

- Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bu­lunduğu yer

- Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu

- Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa im­tiyazlar, esas sermaye paylarının grupları

- Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları

- Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli.

- Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandı­rılmasına ilişkin kanuni hükümlerden ayrı­lan düzenlemeler ise Şirket sözleşmesinde öngörüldükleri takdirde bağlayıcı olan kayıtlardandır.

Yorumlar
  • 0 Yorum