Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #354407

Aşağıdakilerden hangisi limited şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu kayıtlardan biri değildir?


Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer

Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu

Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları

Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları

Kanuni düzenlemeden ayrılan rekabet yasağına ilişkin hükümler


Yanıt Açıklaması:

Kanuni düzenlemeden ayrılan rekabet yasağına ilişkin hükümler, limited şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu kayıtlardan biri değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum