Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #354413

Aşağıdakilerden hangisi limited şirkette genel kurulun devredilemez yetkilerinden biri değildir?


Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi

Müdürlerin atanmaları ve görevden alınmaları

Şirketin borca batık olması hâlinde durumun mahkemeye bildirilmesi

Müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi ve ibrası

Esas sermaye paylarının devirlerinin onaylanması


Yanıt Açıklaması:

Şirketin borca batık olması hâlinde durumun mahkemeye bildirilmesi genel kurulun devredilemez yetkilerinden biri değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum