Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #355026

Aşağıdaki ifadelerden hangisinde kapalı anonim şirket tanımlanmıştır?


Çoğunluk ilkesinin geçerli olduğu anonim şirketlerde genellikle birden çok pay sahibi bulunmaktadır.

Şirket kavramı birden fazla ortağı içeren bir kurum olmakla birlikte, tek kişinin ortağı olduğu anonim şirket Türk Ticaret Kanunu’nda kabul edilmiştir.

Genelde aile işletmesi şeklinde yapılanmış anonim şirketler olup, sermayesi düşük, ortak sayısı da azdır, hatta tek ortaklı olarak da kurulabilmektedir.

Hisse senetlerini halka arz eden veya arz etmiş sayılan anonim şirketler halka açık anonim şirketlerdir.

Kayıtlı sermaye sistemine geçmemiş bütün anonim şirketlerde esas sermaye sistemi geçerlidir.


Yanıt Açıklaması:

Genelde aile işletmesi şeklinde yapılanmış anonim şirketler olup, sermayesi düşük, ortak sayısı da azdır, hatta tek ortaklı olarak da kurulabilmektedir. Bu ifade ile kapalı anonim şirketler tanımlanmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum