Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #358658

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez yetkilerinden birisi değildir?


Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi

Denetçinin seçimi ile görevden alınması

Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları

Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması

Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi


Yanıt Açıklaması:

Denetçinin seçimi ile görevden alınması genel kurulun vazgeçilemez ve devredilemez yetkileri arasındadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum