Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #359971

Anonim şirketlerde pay sahiplerinin, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumlu olmaları olarak ifade edilen ilkenin ismi nedir?


Tek borç ilkesi

Müteselsil borç ilkesi

Ticari iş karinesi

Sermayenin korunması ilkesi

Temerrüt ilkesi


Yanıt Açıklaması:

Anonim şirketlerde pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludurlar. Anonim şirketlerde pay sahipleri bakımından tek borç ilkesi kabul edilmiş olup, ortağın şirket karşısındaki asli borcu taahhüt etmiş olduğu payların karşılığını şirkete ödemektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum