Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #351050

Aşağıdakilerden hangisi limited şirkette ortakların parasal nitelikteki hak ve borçlarındandır?


Genel kurul toplantılarına katılma

Şirket yönetimine ve temsiline katılma

Bilgi alma ve inceleme

Oy hakkı

Rüçhan hakkı


Yanıt Açıklaması:

Limited şirkette ortakların hak ve borçları; kişisel nitelikteki hak ve borçlar ile parasal nitelikteki hak ve borçlar olarak iki gruba ayrılır. Ortakların kişisel nitelikteki hak ve borçları; Limited şirkette ortakların parasal nitelikteki hak ve borçları; kâr payı hakkı, rüçhan hakkı, tasfiye payı hakkı, sermaye koyma borcu, ek ödeme yükümlülüğü, yan edim yükümlülüğüdür.

Yorumlar
  • 0 Yorum