Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #351058

Ortağın Şirketten Çıkarılma kararın kendisine bildirilmesinden itibaren üç ay içinde mahkemede iptal davası açabilir?


1 ay

2 ay

3 ay

6 ay

12 ay


Yanıt Açıklaması:

Ortağın Şirketten Çıkarılması: Çıkarılma, ortağın rızası dışında şirketten uzaklaştırılması ve ortaklık sıfatına son verilmesidir. Şirket sözleşmesinde, bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği sebepler öngörülebilir. Şirket sözleşmesindeki düzenleme çerçevesinde bir ortağın şirketten çıkarılabilmesi için genel kurul kararının temsil edilen oyların üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğuyla alınmış olması gerekir. Çıkarma kararı noter aracılığıyla ortağa bildirilir. Ortak, kararın kendisine bildirilmesinden itibaren üç ay içinde mahkemede iptal davası açabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum