Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #351067

Kooperatiflerde zorunlu organlardan hangisi karar organıdır?


Genel kurul

Yönetim kurulu

Denetçiler

Genel müdür

Başkan


Yanıt Açıklaması:

Kooperatiflerde üç zorunlu organ vardır. Bunlar genel kurul, yönetim kurulu ve denetçilerdir. Genel kurul karar organıdır. Genel kurul bütün ortakları temsil eden en yetkili organdır. Genel kurul olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantının her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur. Genel kurul toplantı tarihi, yeri ve gündemi toplantıdan en az 15 gün önce ilgili bakanlığa ve mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Toplantı çağrısına ve ilana gündem yazılır. Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantısından en az 20 gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.

Yorumlar
  • 0 Yorum