Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #351267

Taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve rehin gibi bir aynî hakkı temsil eden kıymetli evraka ne adı verilir?


Emtia senedi

İrat senedi

İntifa senedi

Kanbiyo senedi

Pay senedi


Yanıt Açıklaması:

Emtia senetleri, belirli bir yere teslim edilen malları temsil etmek üzere çıkarılan, kıymetli evrak niteliğine sahip olan senetlerdir. Bu senetler bu yönüyle diğer makbuz senetlerinden ayrılırlar. Bu senetlerin en önemli özelliği, temsil ettikleri hakkın devri veya rehni gibi işlemlerin senedin devri yoluyla gerçekleşmesi; senede bağlanmış olan hakkın konusunu oluşturan malın teslimine gerek olmamasıdır. Taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve rehin gibi bir aynî hakkı temsil eden kıymetli evraka “emtia senetleri” adı verilir. Emtia senedinin sahibi, senedin ilişkili olduğu mal üzerinde aynî hakka sahip olur. Emtia senedinin devriyle senette temsil edilen hak da karşı tarafa geçer. Ancak, bir malı temsilen emtia senedi düzenlenmiş olsa bile bu malların mülkiyeti senet olmadan iyi niyetle kazanılabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum