Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #351848

Bir kişinin kambiyo senetleri ile borç altına girebilmesi için aşağıdakilerden hangisine sahip olması gereklidir?


Kambiyo taahhüdü

Fiil ehliyeti

Menfi emre kaydı

Soyut borç ikrarı

Lehtar


Yanıt Açıklaması:

Bir kişinin kendi fiil ve işlemleriyle kendisini hak ve borç sahibi yapabilmesidir. Gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip olması için ergin olması, ayırt etme gücüne sahip olması ve kısıtlı olmaması gerekir (TMK m. 10). Tüzel kişilerde ise kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil ehliyetini kazanılır. Kambiyo senetleri ile borç altına girebilmek için sözleşme ile borçlanmaya ehil olmak yeterlidir (TTK m. 670). Buna göre bir kişinin kambiyo senetleri ile borç altına girebilmesi için fiil ehliyetine sahip olması gerekir.

Yorumlar
  • 0 Yorum