Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #353017

Hamiline yazılı kıymetli evrakın iptali için hak sahibinin kıymetli evrakın iptali talebiyle hangi görevli mahke­meye başvurması gerekir?


Asliye ticaret

Asliye hukuk

Asliye ceza

Sulh ceza

İdare


Yanıt Açıklaması:

Hamiline yazılı kıymetli evrakın iptali için hak sahibinin kıymetli evrakın iptali talebiyle mahke­meye başvurması gerekir. Davada görevli mahke­me asliye ticaret mahkemesi, yetkili mahkeme ise pay senetlerinde şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi, diğer hamiline yazılı kıymetli evrakta ise borçlunun yerleşim yeri mahkemesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum