Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #353671

Çek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır


Bir ödeme aracıdır.

Çekte muhatap bir bankadır.

Çek, emre nama ve hamiline yazılabilir.

Çek bedeli ödenmediğinde başvuru haklarını kullanabilmek için, protesto çekmeye gerek yoktur.

Çekin karşılığının bulunmaması halinde, çeki düzenleyenin cezai sorumluluğu yoktur.


Yanıt Açıklaması:

Çekin karşılığının bulunmaması halinde, çeki düzenleyenin cezai sorumluluğu vardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum