Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #354212

Borçlunun belirli bir alacaklıyla olan ilişkisinden kaynaklanan defilere ne ad verilir?


Mutlak defi

Nisbi defi

Senet metninden anlaşılan defi

Senetteki bir taahhüdün geçersizliğine ilişkin defi

Şahsi defi


Yanıt Açıklaması:

Şahsi defi, Borçlunun belirli bir alacaklıyla olan ilişkisinden kaynaklanan defilere denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum